พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดศรีชมพู

พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดศรีชมพู

ที่อยู่
บ้านอูนนา ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์: ๐๘๑- ๐๕๙ ๐๒๖๓, ๐๘๑- ๒๖๐-๙๔๘๖

กิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดโชว์วัตถุโบราณสมัยต่าง ๆ กว่า ๒๐๐ ชนิด

 
Advertisements

พิพิธภัณฑ์บ้านกลาง

พิพิธภัณฑ์บ้านกลาง

ที่อยู่
บ้านกลางใหญ่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์: ๐๔๒ ๕๗๕๒๙๖

กิจกรรมที่ดำเนินการ
รวบรวม สิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อน เช่น พระพุทธรูปโบราณปางต่าง ๆ เหรียญ เงิน พันธบัตร สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บ้านท่านโฮจิมินท์

บ้านท่านโฮจิมินท์

ที่อยู่
๔๘ หมู่ ๕ บ้านนาจอก ตำหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

กิจกรรมที่ดำเนินการ
๑. จัดแสดงจำลองบ้าน และประวัติท่านโฮจิมินท์ที่มาอาศัยอยู่กับเพื่อน ณ บ้านนาจอก
๒. จำหน่ายสินค้าจากเวียตนาม เช่น เสื้อผ้า หมวก ตุ๊กตา ยาสมุนไพรเวียตนาม ชาเวียตนาม ชาไทย